Chính sách Bảo mật của Xe365.net

Chào mừng bạn đến với Xe365.net! Chúng tôi rất biết ơn sự quan tâm và tin tưởng của bạn vào dịch vụ của chúng tôi. Trong chính sách bảo mật này, chúng tôi muốn giải thích cho bạn về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Thông tin thu thập và sử dụng

   – Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản, đăng ký nhận bản tin, hoặc điều hành giao dịch trên trang web của chúng tôi. Thông tin mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên của bạn, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ và thông tin thanh toán.
   – Chúng tôi cũng thu thập thông tin không cá nhân qua việc sử dụng cookie, với mục đích cải thiện trải nghiệm của người dùng và phân tích dữ liệu trên trang web.

2. Bảo vệ thông tin của bạn

   – Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và không chia sẻ thông tin đó với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi cần thiết để thực hiện các dịch vụ bạn yêu cầu.
   – Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức để ngăn chặn mất mát, sử dụng sai mục đích, hoặc truy cập trái phép đối với thông tin cá nhân của bạn.

3. Quyền lợi của bạn

   – Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn trên trang web của chúng tôi.
   – Bạn cũng có quyền từ chối việc nhận các thông báo từ chúng tôi bằng cách điều chỉnh các cài đặt thông báo trong tài khoản của mình.

4. Chia sẻ thông tin cá nhân

   – Chúng tôi cam kết không chia sẻ, bán, trao đổi hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự đồng ý của bạn, trừ những trường hợp yêu cầu bởi pháp luật hoặc khi chúng tôi tin rằng việc chia sẻ thông tin là cần thiết để tuân thủ các quy định pháp luật, bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc an toàn của chúng tôi hoặc của người dùng khác.

5. Chấp nhận điều khoản:

   – Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với Chính sách Bảo mật này.
   – Nếu bạn không đồng ý với Chính sách Bảo mật này, vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi.
Chính sách Bảo mật của chúng tôi có thể được cập nhật từ thời gian này sang thời gian khác để phản ánh các thay đổi trong thực tiễn thu thập và bảo vệ thông tin. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại chính sách này định kỳ để cập nhật thông tin mới nhất.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào liên quan đến Chính sách Bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web.
Xin cảm ơn bạn đã đọc và hiểu rõ về Chính sách Bảo mật của chúng tôi.