vỉa hè

Chiến dịch xuống đường “VÌ 1 VỈA HÈ” tạm ngưng do 2 văn bản “TRÓI CHÂN”

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè đã tái diễn, sau khi tôi bị buộc phải tạm ngưng chiến dịch chấn chỉnh trật tự lòng lề đường. Công sức của anh…