chủ nhân

Xuất hiện chủ nhân của chiếc “SIÊU XE” triệu USD Koenigsegg Regera cuối cùng

Hãng siêu xe Thuỵ Điển Koenigsegg vừa thông báo đã bán chiếc Regera cuối cùng trong tổng số 80 chiếc được sản xuất trên toàn cầu. Chỉ hơn một năm…