thái tử

Thái tử Quatar cùng thú chơi siêu xe triệu đô “THÁCH THỨC” dân chơi Dubai…!!!

Sheikh Khalid bin Hamad Al Thani là con của Hamad bin Khalifa Al Thani, người cai trị Qatar từ năm 1995 đến 2013. Vị thái tử sở hữu bộ sưu…