tay

“CHẾT CƯỜI” thanh niên Tây đến Việt Nam chơi, đứng nói chuyện với con bò hẳn nửa tiếng

Gặp được con bò đang đứng gặm cỏ ven đường, anh chàng đứng lại nói chuyện với con bò nửa tiếng. Câu chuyện đã được bạn N.C.N.D. kể lại với tựa…