phạt

Thanh niên làm “THẤT THOÁT” 24 tỷ tiền thuế, viện kiểm sát đề nghị “LÃNH ÁN” nhẹ nhất

Mặc dù làm thất thoát 24 tỉ đồng tiền thuế của nhà nước nhưng tòa tuyên phạt Lê Văn Tuynh mức án nhẹ hơn 4 lần mức đề nghị của…