máu lạnh

Sát nhân máu lạnh giết 48 người phụ nữ “DỬNG DƯNG” trước toà, cho đến khi gã nghe được những lời này

Sự tha thứ, lòng khoan dung là những đức hạnh cần có của mỗi người. Tha thứ không khiến chúng ta trở nên yếu kém hay nhu nhược trong mắt…