đốt

Bị dân chơi “SỈ NHỤC” trước mặt gái… thanh niên uất ức “ĐỐT RỤI” xe máy!!!

Để bảo vệ gái bản, Sĩ đã chặn đường đánh nhóm trai bản khác nhưng không được bèn tìm cách đốt trụi hai chiếc xe máy để cho bõ tức….