đau khô

Tâm sự “CHÁT LÒNG” của những “BẠN NAM” đi tán gái bằng Dream Wave bị “CẠCH MẶT”

Khi tôi có những dòng tâm sự như thế này thì Mục đích là dẹp đi lối suy nghĩ tha hóa cho rằng là đi wave hoặc dream là nghèo…