Xem ảnh chi tiết BMW M760i xDrive 2017

Với giá bán tiêu chuẩn từ 153.800 USD, thời điểm hiện tại, M760i xDrive chính là mẫu xe có giá bán cao nhất nhà BMW tại Mỹ cũng như nhiều thị trường khác.

2017-bmw-m760li-xdrive-6.jpg

2017-bmw-m760li-xdrive-9.jpg

2017-bmw-m760li-xdrive-10.jpg

2017-bmw-m760li-xdrive-11.jpg

2017-bmw-m760li-xdrive-18.jpg

2017-bmw-m760li-xdrive-20.jpg

2017-bmw-m760li-xdrive-25.jpg

2017-bmw-m760li-xdrive-28.jpg

2017-bmw-m760li-xdrive-30.jpg

2017-bmw-m760li-xdrive-31.jpg

2017-bmw-m760li-xdrive-32.jpg

2017-bmw-m760li-xdrive-35.jpg

2017-bmw-m760li-xdrive-36.jpg

2017-bmw-m760li-xdrive-38.jpg

2017-bmw-m760li-xdrive-39.jpg

2017-bmw-m760li-xdrive-40.jpg

2017-bmw-m760li-xdrive-41.jpg

2017-bmw-m760li-xdrive-42.jpg

2017-bmw-m760li-xdrive-43.jpg

2017-bmw-m760li-xdrive-44.jpg

.

.